Women at the Thing

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter (peer-reviewed)

71 Downloads (Pure)

Abstract

Tradisjonelt har forskningen om vikingtiden konsentrert seg om det mannlige universet. Kvinner og kvinneliv som studieobjekt har for det meste handlet om husfrue- og morsrollen. Men kvinnene i vikingtiden spilte ikke bare en passiv rolle. De var aktive samfunnsaktører. Denne tverrfaglige antologien ser på kvinnenes aktiviteter i en samfunnsmessig kontekst. Hvilke sosiale posisjon­er kunne kvinnene inneha? Hvilke muligheter og rettigheter hadde de? Og kunne de være mektige på samme måte som mennene?

Bidragsyterne er fra ulike fagfelt; arkeologi, historie, religionshisorie, filologi og litteraturvitenskap. På hver sin måte problematiserer de den stereotype fremstillingen av vikingtidskvinnen og bringer ny kunnskap om ulike kvinneroller i et samfunn der ikke bare mennene hadde innflytelse og politisk makt.
Original languageNorwegian/Norsk
Title of host publicationKvinner i Vikingtid
EditorsN. Coleman, N.L. Løkka
PublisherScandinavian Academic Press
Pages85-100
Number of pages15
ISBN (Print)9788230401293
Publication statusPublished - 2014

Cite this