Trì Seann Sgeulachdan: Sgeulachd Chana mhic Ghartnain, Marbhadh Chloinn Uisneach, An t-Suirghe air Eimhir

Translated title of the contribution: Three ancient stories: The story of Cana Mac Ghartnain, the death of Clann Uisneach, the wooing of Eimhir

Richard A.V. Cox, Colm O Baoill

Research output: Book/ReportBook

Search results