Tingsplatsen vid Anundshög: RAPPORT DEL 4

Translated title of the contribution: The thing site at Anundshög: Report 4

Alexandra Sanmark, Kristina Jonsson, Marta Lindeberg, Mathias Bäck

Research output: Book/ReportOther report

70 Downloads (Pure)

Abstract

Vid den fjärde fältsäsongen i forskningsprojektet Kult- och tingsplats vid Anundshög undersöktes fyra stolphål i det stora stolpmonument som är lokaliserat mellan Anundshög i norr och raden av resta stenar, runstenen och Eriksgatan i söder. Ytterligare ett stolphål dokumenterades i plan. De två härdar, som påträffades i ett av de fyra schakten, hade skurits då ett av de stora stolphålen grävdes. Den stratigrafiska relationen visar att stolpmonumentet är yngre än det omfattande härdområdet på platsen. De åtta 14Cdateringar som gjordes, gav dateringar från förromersk järnålder till senmedeltid/tidigmodern tid.
Translation:
During the fourth field season in the research project Cult-och tingsplats at Anundshög, four postholes were examined in the large postmonument located between Anundshög in the north and the row of raised stones, the rune stone and Eriksgatan in the south. Another post hole was documented in plan. The two hearths found in one of the four shafts had been cut when one of the large post holes was dug. The stratigraphic relationship shows that the pillar monument is younger than the extensive hearth area at the site. The eight 14C datings that were made gave dates from the pre-Roman Iron Age to the late medieval/early modern period.
Translated title of the contributionThe thing site at Anundshög: Report 4
Original languageSwedish/Svensk
Number of pages36
Volume2023:3519
Publication statusPublished - 20 Jan 2023

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The thing site at Anundshög: Report 4'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this