Stèidheachadh Ideòlais-chànain Ùir: cnag na cùise ann an ath-neartachadh cànain ann an cunnart

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

32 Downloads (Pure)

Abstract

'S ann tric ann an ruith conaltraidh mu ath-leasachadh-cànain a chluinnear 'nach urrainnear toirt air daoine cànan a bhruidhinn,' agus is coltach gun robh Ruth Wishart aig an aon duan anns an alt seo, ach dè as ciall dhant-seaghachas choitcheann seo?'S e rud comannach co-aontachail a th' ann an dèanadas-cànain agus chan eil cus taghaidh phearsanta againn air na cànanan a bhruidhneas sinn nar beatha mar as àbhaist. Tha an cleachdadh-cànain againn ga riaghladh le structaran sòisealta anns a' chomann far a bheil sinn beò agus chan eil taghadh an neach fa leth a' gabhail pàirt mòr anns a' ghnothach.'S ann gu bitheanta a bhios laghan an reachd a shònraicheas dè na cànanan a ghabhas cleachdadh ann an obair an riaghaltais,anns a' chùirt-lagha,ann am foghlam agus anns an àite-obrach. Agus ann an comann sam bith, bidh gnàthan-cànain(language norms)làidir an gnìomh a stiùiricheas taghadh-cànain anns a' chomann sin, gnàthan-cànain a bhios a-mach à làmhan an neach fa leth gu h-ìre mhòir.(Armstrong 2011)Thamion-chànanan air feadh an t-saoghail a' dol à bith agus thathar a' toirt air luchd-labhairt, le cumhachd phoilitigeachagus le cumhachd eaconomach, nacànanandualchasachacaathrèigsinn. Ann an suidheachadh mar seo, dè bha Ruth Wishart a' sònrachadh nuair a chleachd i am facal, compulsion, an rèis ath-leasachaidh-chànain?
Original languageEnglish
Title of host publicationRannsachadh na Gàidhlig 6
EditorsColm Ó Baoill, Nancy McGuire
Place of PublicationAberdeen
PublisherAn Clò Gàidhealach
Pages361
Number of pages372
ISBN (Print)978-0-9523911-8-0
Publication statusPublished - 2013

Keywords

  • Gàidhlig
  • Scottish Gaelic
  • Ideòlas
  • Ath-bheothachadh
  • social movement

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Stèidheachadh Ideòlais-chànain Ùir: cnag na cùise ann an ath-neartachadh cànain ann an cunnart'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this