Sockenbildningen i Sverige: Forskningsläget 25 år senare

Translated title of the contribution: The Parish Formation in Sweden: The State-of-the-Art 25 years later

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

56 Downloads (Pure)

Abstract

A discussion of what has happened in the field of the medieval parish formation in Scandinavia 25 years after my doctoral dissertation on the subject.
År 1990 lade jag fram min doktorsavhandling rörande sockenbildningen i Norden. Jag hade under några år dessförinnan försökt att sätta mig in hur man inom forskningen uppfattat denna process. Aktiviteten inom forskningsfältet kunde inte sägas ha varit särskilt stor, men flera forskare hade i artiklar, eller ibland mera en passant, lagt fram teorier om hur det hela hade gått till och när. De två frågor som framförallt diskuterats var socknens eventuella bakgrund i eller anpassning till en äldre världslig indelning samt vilken bakgrund själva termen socken hade.
Translated title of the contributionThe Parish Formation in Sweden: The State-of-the-Art 25 years later
Original languageSwedish/Svensk
Pages (from-to)23-35
Number of pages13
JournalRiksarkivet Årsbok
Publication statusPublished - 1 Jan 2016

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The Parish Formation in Sweden: The State-of-the-Art 25 years later'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this