'It is a little more than just teaching' : Working in Gaelic Medium Education: Aims, ideologies and identity

Sìleas NicLeòid, Timothy Currie Armstrong, Fiona O'Hanlon

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter (peer-reviewed)

Original languageScottish Gaelic/Gàidhlig na h-Alba
Title of host publicationLitreachas, Eachdraidh & Cànan: Rannsachadh na Gàidhlig 7
Subtitle of host publicationLiterature, History & Language: Rannsachadh na Gàidhlig 7
EditorsSheila Kidd, Owen Clancy, Roibeart Ó Maolalaigh
Publication statusPublished - 2020

Cite this

NicLeòid, S., Armstrong, T. C., & O'Hanlon, F. (2020). "Tha e rud beag a bharrachd air dìreach teagasg": Ag Obair ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig: amasan, ideòlasan agus fèin-aithne. In S. Kidd, O. Clancy, & R. Ó Maolalaigh (Eds.), Litreachas, Eachdraidh & Cànan: Rannsachadh na Gàidhlig 7: Literature, History & Language: Rannsachadh na Gàidhlig 7