Εκτίμηση της Επιρροής της Χρήσης Καλωδίων ως Μεθόδου Ενίσχυσης έναντι Προοδευτικής Κατάρρευσης στη Σεισμική Συμπεριφορά Μεταλλικών Κτιρίων

Translated title of the contribution: Assessment of the Effect of Steel Cables used as a Retrofit Method Against Progressive Collapse in the Seismic Performance of Steel Buildings

Georgios Papavasileiou, Nikos Pnevmatikos

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

31 Downloads (Pure)

Abstract

Κτίρια που έχουν σχεδιαστεί με τους ισχύοντες κανονισμούς έναντι σεισμού έχουν σημαντική ικανότητα να παραλάβουν οριζόντια φορτία με ασφάλεια. Ωστόσο, κατά την απώλεια ενός φέροντος στοιχείου (π.χ. ενός υποστυλώματος), συνήθως αναπτύσσουν μεγάλες παραμορφώσεις στα φατνώματα πάνω από τη θέση της βλάβης. Παράλληλα, λαμβάνει χώρα μια δυσανάλογη επέκταση των βλαβών σε γειτονικά στοιχεία, η οποία μπορεί να οδηγήσει στη μερική ή ολική κατάρρευση της κατασκευής. Για τη βελτίωση της απόκρισης της κατασκευής σε μια τέτοια περίπτωση βλάβης, έχουν προταθεί αρκετές μέθοδοι ενίσχυσης υφιστάμενων κτιρίων. Μια εξ αυτών είναι η εγκατάσταση μεταλλικών καλωδίων σε συγκεκριμένες θέσεις στην κατασκευή, τα οποία σε περίπτωση απώλειας φερόντων στοιχείων βοηθούν στην παραλαβή των βαρυτικών φορτίων και, συνεπώς στον περιορισμό των παραμορφώσεων. Είναι δυνατό να εγκατασταθούν καλώδια σε μια κατασκευή με τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζουν τη σεισμική συμπεριφορά της κατά τη διάρκεια ενός σεισμού μεγέθους έως και αυτό του σεισμού σχεδιασμού. Σε περιπτώσεις μεγαλύτερων σεισμών, τα καλώδια παραλαμβάνουν φορτία και κατά τη διάρκεια του σεισμού και, συνεπώς αλλάζουν την απόκριση της κατασκευής. Το παρόν άρθρο μελετά την επιρροή των καλωδίων αυτών στη γενικότερη συμπεριφορά του κτιρίου έναντι σεισμού. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται είναι χαρακτηριστικά του μεγέθους της διαφοροποίησης στη συμπεριφορά και της στρατηγικής που χρειάζεται να ακολουθηθεί κατά το σχεδιασμό της εν λόγω επέμβασης στο κτίριο.
Translated title of the contributionAssessment of the Effect of Steel Cables used as a Retrofit Method Against Progressive Collapse in the Seismic Performance of Steel Buildings
Original languageGreek
Title of host publicationProceedings of the 4th Hellenic National Conference on Earthquake Engineering and Technical Seismology
Place of PublicationGreece
Pages1-9
Number of pages9
Publication statusPublished - 5 Sept 2019
Event4th Hellenic National Conference on Earthquake Engineering and Technical Seismology - Athens, Greece
Duration: 5 Sept 20197 Sept 2019

Conference

Conference4th Hellenic National Conference on Earthquake Engineering and Technical Seismology
Country/TerritoryGreece
CityAthens
Period5/09/197/09/19

Keywords

  • Progressive collaps
  • steel cables
  • steel buildings
  • seismic performance

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Assessment of the Effect of Steel Cables used as a Retrofit Method Against Progressive Collapse in the Seismic Performance of Steel Buildings'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this