Timothy Currie Armstrong

Doctor

  • Àrd Òraidiche ann an Gàidhlig agus Conaltradh - Senior Lecturer in Gaelic and Communication, Sabhal Mòr Ostaig UHI
  • IV44 8RQ

    United Kingdom

Accepting PhD Students

PhD projects

Tha mi saor gu pròiseactan PhD a stiùireadh tro mheadhan na Gàidhlig ann an soiseo-chànanachas, poileasaidh cànain, agus gluasadan sòisealta.

Calculated based on number of publications stored in Pure and citations from Scopus
Calculated based on number of publications stored in Pure and citations from Scopus
1993 …2023

Research activity per year

Search results