Organisation profile

Organisation profile

Fàilte gu Soillse – Lìonradh Nàiseanta Rannsachaidh airson Glèidheadh agus Ath-bheothachadh na Gàidhlig.

Is e com-pàirteachas rannsachaidh a tha ann an Soillse a tha a’ toirt còmhla Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean, Oilthigh Obar Dheathain, Oilthigh Ghlaschu is Oilthigh Dhùn Èideann. Chaidh Soillse a stèidheachadh air sàilleabh gu bheil goireasan rannsachaidh a dhìth aig ìre ro-innleachd a tha comasach air fianais, dearbhadh agus tuigse fhreagarrach a thoirt do phoileasaidhean poblach a tha/bhitheas air an dealbhachadh airson ath-nuadhachadh a thoirt air cor na Gàidhlig ann an Alba san latha an-diugh agus san àm ri teachd.

Tha amasan dùbhlanach aig Soillse ri choileanadh agus feumaidh na com-pàirtichean acadaimigeach agus na buidhnean poblach eile obrachadh còmhla airson toraidhean a’ phròiseict a thoirt gu buil.


Soillse – the National Research Network for the Maintenance and Revitalisation of Gaelic Language and Culture

Soillse is a research collaboration between the University of the Highlands and Islands, Aberdeen University, Edinburgh University and the University of Glasgow, and has been established to provide a much enhanced research capacity to inform public policy towards the maintenance and revitalisation of Gaelic language and culture.

The challenging objectives that have been set for Soillse to produce world-class research outputs can only be achieved if full cooperation exists between all of the partners that are participating in the project. A central research objective of Soillse is to develop a meaningful partnership with the Gaelic communities of Scotland and elsewhere.

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. Our work contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 4 - Quality Education

Fingerprint

Dive into the research topics where Soillise Research Network is active. These topic labels come from the works of this organisation's members. Together they form a unique fingerprint.