Fear a bhios a’ còmhradh seach a’ cunntadh

Press/Media: Research

Description

IS fhada bhon a thòisich daoine a’ cur cheistean mar: dè cho fall­ain ’s a tha a’ Ghàidhlig agus ciamar as fheàrr a bheir sinn piseach air cor ar cànain? Bha sinn dualtach a bhith cur ar muin­ighin ann an àireamhan, agus tha fhathast gu ìre mhòr. Tha sinn ’s dòcha a’ sùileachadh fada cus bho na buidhnean Gàidhlig ’s an Riaghaltas, gum faigh sinn fuasgladh air gach nì le stiùir­eadh bho shuas gu h-àrd.

Period29 Sept 2012

Media coverage

1

Media coverage